Belastingtoeslagen

Belastingtoeslagen

belastingtoeslagen

De overheid heeft 4 verschillende belastingtoeslagen in het leven geroepen om mensen met de lagere inkomens te ondersteunen. Deze belastingtoeslagen zijn: Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden budget.

Alle informatie over deze toeslagen vindt u hier op belastingtoeslagen.nl

Als je meer wil weten over huurtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of je wil je toeslagen aanvragen of berekenen? Dan ben je hier op belastingtoeslagen.nl op het juiste adres.

Wat is een toeslag?

Een toeslag is een financiele hulp van de overheid om u tegemoet te komen in een aantal noodzakelijke kosten. Wanneer u een laag inkomen heeft en een huis huurt, verzekerd bent voor ziektekosten of kinderen heeft, dan komt u wellicht in aanmerking voor één of meerdere van deze belastingtoeslagen.

Welke toeslagen zijn er?

Er bestaan op dit moment vier verschillende toeslagen:

Waarschijnlijk gaat de zorgtoeslag in 2014 verdwijnen. Zodra de definitieve plannen hierover bekend zijn, zult u deze hier kunnen vinden.

Hoe kom ik in aanmerking voor een toeslag?

Op de pagina’s op deze site kunt u per soort toeslag alle benodigde informatie vinden over de toeslag, de voorwaarden voor de toeslag en of u in aanmerking komt voor deze belastingtoeslag. Op elke pagina vindt u ook links, adressen of telefoonnummers, welke van belang kunnen zijn voor het aanvragen van de toeslagen.

Hoeveel toeslag kan u krijgen?

Op onze pagina’s kunt u bedragen vinden van de hoogte van de toeslagen waar u recht op heeft. Ook voorbeeld berekeningen. Dit zijn echter wel indicatieve bedragen omdat specifieke zaken in uw persoonlijke omstandigheden van invloed zijn op de hoogte van de toeslagen. De definitieve hoogte van de toeslag wordt bepaald door de belastingdienst.

Hoe kan ik mijn toeslag wijzigen of stop zetten?

U kunt op deze site alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de belastingtoeslagen. Maar wanneer uw situatie veranderd, door meer of minder inkomen, een huwelijk of scheiding, de geboorte van een kind, of het uit huis gaan van een kind, veranderen uw persoonlijke omstandigheden. Hierdoor is het dus mogelijk dat u recht heeft op meer toeslag, minder of zelfs helemaal geen recht meer heeft op belastingtoeslagen.

Omdat u de toeslagen slechts éénmaal hoeft aan te vragen en vervolgens deze toeslag elk jaar automatisch ontvangt, moet u alle veranderingen in uw situatie dus goed in de gaten houden. Doet u dit niet, kan het mogelijk zijn dat u een deel van de ontvangen toeslagen terug moet betalen.

Op onze pagina’s over de toeslagen vindt u ook de adressen waar u wijzigingen kan doorgeven.

Veranderingen in de belastingtoeslagen voor 2013.

Elk jaar veranderen de regels, voorwaarden of inkomensgrenzen voor de belastingtoeslagen. Ook deze wijzigingen zijn te vinden op alle betreffende pagina’s over de toeslagen.

Voor overige informatie over belastingzaken, boxen, heffingskortingen of belastingschijven, kijk dan eens op belasting-schijven.nl